woensdag, 10. januari 2007 - 10:44

Provincie maakt 1 miljoen vrij voor Fries Festival

Friesland

Het College van Gedeputeerde staten heeft besloten om € 1 miljoen vrij te maken voor het toekomstig Fries Festival. Dit bedrag sluit aan bij het advies dat een werkgroep onder leiding van Gerard van Klaveren, burgemeester van Weststellingwerf, afgelopen zomer aan het college uitbracht.

Andere adviezen van de werkgroep zoals een concentratie op podiumkunsten, de ambitie van een platform voor jonge Friese kunstenaars, voor elke editie een andere artistiek leider, een internationale karakter, worden ook door het college gesteund.

De leden van de werkgroep, waarin naast Gerard van Klaveren, Fred van Gelderen, directeur van Acera, Arthur Oostvogel, directeur stadsschouwburg De Harmonie en Robert Jan Hageman, directeur Dokkumer Vlaggencentrale zitting hebben, aangevuld met oud-wethouder van Leeuwarden Hetty Hafkamp, zijn door gedeputeerde Mulder aangezocht om het nieuwe bestuur te vormen. Zij hebben inmiddels die uitnodiging aangenomen.

Gedeputeerde Mulder is verheugd dat met dit besluit de toekomst van het Fries Festival is veilig gesteld: “Het is belangrijk dat onze Friese taal en cultuur worden uitgedragen. Het Fries Festival is daar een prachtig podium voor. Bovendien ben ik blij dat straks volop aandacht wordt gegeven aan jonge Friese kunstenaars.�

Het nieuwe bestuur heeft aangegeven bij het uitvoeren van de plannen onder andere gebruik te maken van de deskundigheid van de stichting Kunstwerk.
Provincie:
Tag(s):