dinsdag, 1. mei 2007 - 23:26

Provincie schrikt van infrastructurele problemen

Lelystad

Het provinciebestuur van Flevoland is geschrokken van de afsluiting door Rijkswaterstaat van de Hollandse Brug bij Almere voor vrachtverkeer. “Het toont aan hoe kwetsbaar de bereikbaarheid van Flevoland is. Minister Eurlings was hier afgelopen maandag nog en erkent dat er wat moet gebeuren.We hebben hem vandaag in een brief gevraagd om echt snel werk te maken van een tweede Hollandse Brug en een betere verbinding van de A6/A9. Ook over een verbinding door het IJmeer tussen Amsterdam en Almere wachten we al lange tijd," aldus gedeputeede Harry Dijksma.

"Een betere infrastructuur is dringender nodig dan ooit. Er is sprake van een noodsituatie voor het vrachtverkeer vanuit de randstad naar Flevoland en het Noorden van het land. Dat nu vooral via de Stichtse Brug bij Almere-Oost/Zeewolde en dat leidt tot te grote verkeersdrukte op die weg en tot grote overlast voor de inwoners van Zuid en Oost Flevoland. De Hollandse Brug is dé toegangspoort tot Flevoland en verbetering daar is nu wat ons betreft het meest urgente punt in het urgentieprogramma voor de Randstad waaraan de laatste hand wordt gelegd�, aldus gedeputeerde Harry Dijksma (VVD; o.a. Verkeer en Vervoer, Financiën en Randstadbestuur).

De provincie Flevoland heeft begrip voor de maatregelen van Rijkswaterstaat. “Als er kennelijk een groot risico is door het zware verkeer, dan moet er iets gebeuren. Het toont eens te meer de noodzaak van een tweede brug waarvoor wij al jaren pleiten. Dat had deze technische problemen mogelijk niet voorkómen, maar de consequenties zouden dan geringer zijn en een goede bereikbaarheid beter gegarandeerd�, aldus Dijksma.

In overleg met de betrokken gemeenten langs de alternatieve route door Flevoland richting Noorden en Oosten van het land, zoals Almere, Zeewolde en Dronten, de politie en Rijkswaterstaat, bekijkt de provincie hoe de overlast voor het verkeer en de omwonenden beperkt kan worden. “Naleven van de verkeersregels, zoals de snelheidsbeperking, leidt tot minder geluid en tot een betere doorstroming. De gewone automobilisten en de vrachtwagenchauffeurs zullen gedisciplineerd aan de nieuwe verkeerssituatie moeten meewerken. We hopen dat een en ander zo kort mogelijk duurt�. Verkeer vanuit de randstad richting noorden en oosten kan relatief gemakkelijk via de A27 worden geleid. Verkeer vanuit het Noorden richting Flevoland en de randstad heeft veel verschillende toegangsmogelijkheden waardoor er extra opstoppingen kunnen ontstaan.
Provincie:
Tag(s):