donderdag, 29. maart 2007 - 16:21

Provincie stimuleert jongeren met subsidie

Maastricht

Jongeren die met een zelfbedacht project hun vrijetijdsbesteding invulling willen geven, kunnen daar een provinciale bijdrage voor krijgen via de nieuwe subsidieregeling ‘Versterking jongerenparticipatie in Limburg’. Gedeputeerde Staten willen jongeren stimuleren zich actiever in de samenleving op te stellen. Met de subsidie geeft het college extra aandacht aan thema’s waar de jeugd zich bij betrokken voelt.

Verantwoordelijk gedeputeerde Odile Wolfs zegt: ‘Ik krijg van jongeren te horen dat er weinig voor hen te doen valt en dat bij het bedenken van activiteiten onvoldoende met hun mening rekening wordt gehouden. Deze regeling biedt hen de kans om hun stem te laten horen en actief mee de agenda te bepalen. Word creatief, wees innovatief en kom met nieuwe projecten op het gebied van welzijn, onderwijs, cultuur of sport.

Cross-overs tussen de genoemde terreinen zijn ook zeer welkom. Ik reken op veel en interessante projecten dit jaar!’, aldus gedeputeerde Wolfs.
De subsidieregeling ‘Versterking Jongerenparticipatie in Limburg’ geldt tot het einde van 2007. Per project kan de provinciale bijdrage maximaal € 2.000,- bedragen. Voorwaarde is dat het project met minimaal eenzelfde bedrag wordt ondersteund door een gemeente, welzijnsinstelling of een andere instantie.

De Provincie stelt voor de uitvoering van deze regeling een bedrag van € 100.000,- beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):