vrijdag, 19. januari 2007 - 11:07

Provincie Zuid-Holland eist maatregelen Arriva

Dordrecht

De provincie heeft vervoerder Arriva opgedragen om op korte termijn een einde te maken aan de uitval van ritten en vertragingen bij het busvervoer in Dordrecht.

Als de problemen niet uiterlijk 1 maart structureel zijn opgelost, overweegt de provincie een deel van de concessie voor het busvervoer in Dordrecht en omstreken in te trekken. Verder legt de provincie Arriva een boete op vanwege de rituitval en slechte punctualiteit sinds de vervoerder op 1 januari van dit jaar in Dordrecht, Alblasserdam en Vijfherenland is gaan rijden. De hoogte van de boete zal nog nader worden bepaald.

Gedeputeerde Staten zijn van oordeel dat de geleverde busdiensten tot nu toe door Arriva onaanvaardbaar slecht zijn. Het provinciebestuur komt tot dat oordeel na punctualiteitsmetingen die een extern ingehuurd bureau de afgelopen week heeft uitgevoerd. Daaruit is onder andere gebleken dat circa vijftien procent van de Dordtse busritten in de ochtendspits uitvalt en dat regelmatig vertragingen optreden van tien minuten of meer. Het provinciebestuur noemt een dergelijke score onacceptabel.
Provincie:
Tag(s):