maandag, 26. februari 2007 - 10:13

Provincies gaan investeren in bereikbaarheid

In 2007 begroten de twaalf provincies 5,4 miljard euro aan uitgaven. Dat is 0,7 miljard euro (16 procent) meer dan in 2006. De twee belangrijkste beleidsterreinen van de provincies zijn verkeer en vervoer met 1,7 miljard euro en welzijn met 1,4 miljard euro. Vooral voor deze taken zijn in 2007 meer uitgaven geraamd, respectievelijk 309 miljoen euro en 135 miljoen euro.

De provincies begroten in 2007 0,7 miljard euro meer uit te geven dan vorig jaar. Met dit geld hebben ze grootse plannen. Ruim 40 procent van deze extra uitgaven wordt ingezet voor de verbetering van wegen, fietsroutes en busverbindingen. Vooral Limburg, Noord-Brabant en Gelderland willen de bereikbaarheid van dorpen en steden verbeteren. Gedrieën investeren ze 216 miljoen euro meer in verkeer en vervoer dan een jaar eerder.

Bijna 20 procent van de begrote extra uitgaven wordt ingezet voor welzijn. Overijssel en Zuid-Holland maken hiervoor het meeste extra geld vrij, en dan vooral voor jeugdzorg. Aan de andere provinciale taken wordt in 2007 26 procent van het extra geld beschikbaar gesteld.

De belangrijkste provinciale inkomstenbronnen zijn de opcenten motorrijtuigenbelasting (1,2 miljard euro) en de Algemene uitkering van het Rijk (1,1 miljard euro). De provincies verwachten in 2007 een toename van deze inkomsten. De inkomstenstijging uit de motorrijtuigenbelasting wordt geraamd op 7 procent, de stijging van de algemene uitkering op 6 procent. De totale inkomsten van de provincies zijn echter onvoldoende om de geplande uitgaven in 2007 te dekken. Om de provinciale begrotingen in 2007 sluitend te krijgen onttrekken de provincies daarom per saldo bijna 0,3 miljard euro aan hun reserves.
Provincie:
Tag(s):