woensdag, 28. maart 2007 - 14:15

Provincies moeten actievere rol gaan spelen in veiligheid 30-kilometer zones

Den Haag

De ANWB wil dat provincies een actievere rol gaan spelen bij het verminderen van verkeersslachtoffers in 30-kilometer zones. Aanleiding is de zorg die ANWB-leden uiten over de veiligheid in deze zones. De ANWB vraagt de provincies om dit prioiteit te geven in de bestuursakkoorden.

De ANWB vindt dat er onverantwoord veel slachtoffers in woon- en schoolstraten vallen. Om politieke of financiële redenen blijft de situatie soms ongewijzigd. De ANWB wil dat de provincie de gemeenten hierop aanspreekt en gezamenlijk naar oplossingen kijkt.

Volgens de toeristenbond heeft de provincie de verantwoordelijkheid om het aantal slachtoffers voor de hele regio te verminderen inclusief die op de wegen onder gemeentelijk wegbeheer vallen. De ANWB vindt dat de provincie in het bestedingsplan verkeer en vervoer specifiek een bedrag moet reserveren voor verbetering van de inrichting van 30-kilometer zones. Daarvoor kunnen de provincies putten uit de 80 miljoen euro extra die jaarlijks door het Rijk voor verkeersveiligheid wordt beschikbaar gesteld.

De zorg van het publiek over de veiligheid in de 30-km zones wordt bevestigd in de ongevallencijfers: het aantal slachtoffers in de 30-kilometer gebieden is van 2004 op 2005 gestegen tegenover een dalende trend van verkeersslachtoffers in het algemeen. Volgens de ANWB is de verkeersonveiligheid in de 30-kilometer zones voor een belangrijk deel te wijten aan de gebrekkige inrichting. Als gemeenten volstaan met een 30-kilometer bord aan het begin en einde van een zone, houdt maar liefst 85% van de weggebruikers zich niet aan de maximumsnelheid.

Tussen 1990 en 2003 is aantal doden in 30-km zones jaarlijks met 8.5% toegenomen. In deze periode daalde het aantal doden op 50 km wegen met 3.1% op 80 km wegen met 2.6% (bron SWOV).
Provincie:
Tag(s):