donderdag, 12. april 2007 - 15:59

PvdA wil bos op IJsselmonde

IJsselmonde

Verbrugge bracht dit naar voren bij de bespreking van het Rotterdams Energie en Klimaatprogramma vanmorgen in de raadscommissie. “Een bos vergroot –zichtbaar- de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de stad�, aldus Verbrugge. “Bovendien hebben bossen de eigenschap CO2 om te zetten in zuurstof en ook fijnstof wordt door bossen verminderd. Uit onderzoek is gebleken dat 3% meer bos kan leiden tot 10% minder fijnstof.�

De wethouder gaf in reactie op de PvdA aan dat hij dit snel wil proberen te realiseren.

Met de toetreding van Rotterdam tot de Large Cities Climate Leadership Group, dat wordt ondersteund door het Clinton Climate Initiative onderstreept Rotterdam haar ambities om een groene haven en groene stad te worden.

De PvdA juicht de actieve stimulering van het OV toe. Al lang is de PvdA voorstander van een proef voor gratis OV en Verbrugge wil dat dit PvdA-initiatief nu werkelijkheid wordt.

Het is van belang dat het college zich, d.m.v. een internationale lobby, inzet voor schonere scheepvaart voor een succesvolle verwezenlijking van de ambities om de haven verder te ontwikkelen naar een duurzame haven in de 21ste eeuw.

De PvdA is tevreden met de globale inzet van het college. De ambitie om de uitstoot van CO2 in Rotterdam met 50% tot 2025 te verminderen verwelkomt de PvdA zeer, hiermee is Rotterdam aanzienlijk ambitieuzer dan Europa die een 20% wil bereiken tot 2020. De PvdA drong er bij het college op aan met een tijdsplan te komen waarmee de inzet van het college kan worden beoordeeld.

De komst van het Rotterdam Innovationlab en de oprichting van het Innovatiefonds is een goede zaak. De PvdA vindt het erg belangrijk dat startende ondernemers in Rotterdam faciliteiten krijgen om hun droom te verwezenlijken. Het verstrekken van startkapitaal is één van de stimulansen

Voor het slagen van het programma is een draagvlak onder de bevolking cruciaal, daarom wil de PvdA dat er een concreet plan komt voor de voorlichtingscampagne en educatie.

Verder merkte Verbrugge nog op dat de 5 speerpunten van het college allemaal een engelse aanduiding hebben. "Ik vraag mij af waarom niet met Nederlandstalige benamingen wordt gewerkt die ook aansprekend zijn voor de Rotterdammers."

Eiland IJsselmonde is het zuidelijke gebied van Rotterdam tussen de Oude Maas en de Nieuwe Maas gelegen, ook wel eens de Albrandswaard genoemd.
Provincie:
Tag(s):