dinsdag, 23. januari 2007 - 16:03

PVDA:Rotterdam moet meer kantoren binnenhalen

Rotterdam

Hoofdkantoren van grote ondernemingen, overheidsdiensten en Europese instellingen zijn een graadmeter voor de kracht en het succes van de economie van een stad. “Daarom moeten we echt beter ons best doen meer van die kantoren naar Rotterdam te halen. We hebben er nu veel te weinig�, vindt raadslid Claus Verbrugge, die er samen met collega Leo Bruijn vragen over heeft gesteld aan B&W.

De beide raadsleden reageren op een toespraak van minister Pieter Winsemius (VROM) vorige week tijdens het jaardiner van Deltalinqs. Winsemius vindt dat Rotterdam achterblijft bij de vestiging van nieuwe hoofdkantoren. Net als Winsemius vindt Verbrugge dit een zorgelijke ontwikkeling: “Het gaat niet alleen om het personeel dat werkt in die kantoren, maar het is vooral ook de uitstraling naar dienstverlenende bedrijven die bijdraagt aan de werkgelegenheid en de koopkracht in Rotterdam.

De PvdA vraagt of het college van B&W de zorgen van de minister deelt en of het college van plan is het acquisitiebeleid te versterken. Omdat zowel het Havenbedrijf Rotterdam als het OBR zich met de werving van bedrijfsvestigingen bezighouden, wordt ook gevraagd of deze activiteiten wel in voldoende mate op elkaar worden afgestemd.
Provincie:
Tag(s):