zondag, 9. december 2007 - 10:41

Rabobank sponsor van Floriade 2012

Venlo

Rabobank wordt voor € 6 miljoen de eerste hoofdsponsor van Floriade 2012. Daartoe hebben directeur Rob ten Heggeler namens de Rabobank Groep en Regio Venlo Floriade 2012-directeur Paul Beck een intentieverklaring ondertekend voor een samenwerking vanaf 1 januari 2008. “Ik zou bijna zeggen dat het vanzelfsprekend is dat we als founder betrokken zijn bij Floriade,� zei Rob ten Heggeler in Venlo. “Maar het is voor ons deze keer echter veel meer dan een vanzelfsprekendheid. Op de eerste plaats hebben we zakelijk gezien hoge verwachtingen. Daar komt bij dat de plannen om Floriade 2012 een vooruitstrevend duurzaam karakter te geven, een extra stimulans zijn geweest.�

De intentieverklaring is de basis voor een contract waarvan de contouren nu omschreven zijn. ‘Zakelijkheid’ en ‘duurzaamheid’ zijn daarbij de kernwoorden. Ten Heggeler lichtte toe: “Het is niet toevallig dat tot nu toe geen enkele andere bank bij Floriade betrokken is geweest. Dat heeft alles te maken met onze commerciële positie in de tuinbouw maar ook met het gegeven dat de bank via eigen leden, commissarissen en bestuurders een sterke band met de Nederlandse tuinbouw heeft.�

Toch wil Ten Heggeler niet spreken van een vanzelfsprekendheid: “We worden namelijk geen founder ten koste van alles. Intern heeft er een zorgvuldig proces aan ten grondslag gelegen, waarin zakelijke argumenten een grote rol hebben gespeeld. Bij de ondertekening van het definitieve contract, dat in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar gepland staat, presenteren we ook de resultaten van een studie die onze economen hebben verricht. De voorlopige resultaten hebben ons nu al een antwoord gegeven op de vraag wat beide partijen voor elkaar kunnen betekenen op gebieden als infrastructuur, vastgoedontwikkeling, betalingsverkeer en marketing.� Floriade 2012 zal voor een belangrijk deel in het teken staan van duurzaamheid. Ten Heggeler: “Ook het plan van de Floriade-organisatie om het project te realiseren met de nadrukkelijke focus op duurzaamheid, is voor ons een extra stimulans geweest om founder te worden. Daarmee kunnen we elkaar ondersteunen bij de wederzijdse intenties op dit gebied.�

Namens Floriade 2012 is directeur Paul Beck bijzonder verheugd met de Rabobank als eerste Founder: “Hiermee wordt een traditie voortgezet in de duurzame relatie tussen de Floriade en de Rabobank. De belangrijke internationale positie die de Rabobank inneemt op gebied van Food & Agri sluit naadloos aan bij de doelstelling van de Floriade 2012 om de Nederlandse tuinbouw internationaal nog beter op de kaart te zetten. De Rabobank toont via diverse projecten aan dat zij vooruitstrevend, innovatief en duurzaam is. Dit zijn ook belangrijke pijlers van Floriade 2012. We zien de intensieve toekomstige samenwerking dan ook met vertrouwen tegemoet!�
Provincie:
Tag(s):