donderdag, 11. januari 2007 - 16:06

RAI Vereniging wil versnelde afbouw BPM en MRB

Amsterdam

De files in ons land zijn vorig jaar opnieuw met zeven procent gegroeid. Om de mobiliteit vlot te trekken moet de overheid daarom onverkort vasthouden aan de invoering van een systeem van Anders Betalen voor Mobiliteit, zoals in de Nota Mobiliteit is vastgelegd, vindt RAI Vereniging.

In zijn nieuwjaarstoespraak pleitte algemeen voorzitter Hans Vermeulen vanmiddag voor het versneld afbouwen van BPM en MRB als tijdelijke vluchtheuvel om daarna alles om te zetten in een prijs per kilometer.
Categorie:
Tag(s):