donderdag, 31. mei 2007 - 10:08

Rampenoefening in regio Gelderland-Midden

Regio

In de maand juni 2007 zullen de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en de geneeskundige hulpverlening) en gemeenten van de regio Gelderland-Midden een rampenoefening houden. De oefening moet een verrassing zijn voor de hulpverleners en hun bestuurders; daarom blijft de precieze datum tot het laatste moment geheim.

Over de plaats van de nagespeelde ramp is alleen bekend dat het incident in één van gemeenten Arnhem, Ede, Overbetuwe en Rijnwaarde zal plaatsvinden. In het echt weten de hulpverleningsdiensten namelijk ook niet wanneer en waar zich een ramp gaat afspelen.

De oefening wordt georganiseerd door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens de oefening worden de hulpverleningsdiensten onverwachts geconfronteerd met een in scène gezette ramp, een simulatie. Daarop moeten zij gezamenlijk een organisatie neerzetten en beslissingen nemen om de ramp te bestrijden.

Het gaat hierbij niet om het oefenen door de operationele diensten, maar om het oefenen van bestuurders en leidinggevenden. Ambulances, brandweer- en politie-auto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, zijn dan ook niet te zien. Wel zal er in de regio mogelijk enige activiteit van hulpverleners zichtbaar zijn.

Belangrijk is dat de hulpverleningsdiensten goed zijn voorbereid op eventuele rampen in de breedste zin van het woord. De Inspectie OOV bekijkt daarom of de hulpverleningsdiensten van alle regio’s in Nederland goed zijn voorbereid om een ramp te bestrijden.

In de regio Gelderland-Midden heeft de Inspectie OOV al in 2005 en 2006 gekeken hoe het met de plannen van de regio Gelderland-Midden op dit gebied staat. Op basis van de uitkomsten heeft de regio Gelderland-Midden waar nodig verbeteringen uitgevoerd. Maar alle plannen zijn papier. Het naspelen van een echte ramp is bedoeld om te kijken of de (verbeterde) plannen in de praktijk ook echt werken.

Direct na de oefening zal nog niet bekend zijn hoe de regio heeft gefunctioneerd. De gegevens moeten eerst worden verzameld en geanalyseerd. De inspectie OOV verwacht het rapport in de tweede helft van 2007 af te ronden en te presenteren aan het bestuur van de regio.
Provincie:
Tag(s):