maandag, 19. maart 2007 - 13:09

Rampenoefening 'Opgespoord' brengt leerpunten naar voren

Utrecht

Uit de evaluatie van de rampenoefening ‘Opgespoord’ blijkt dat de deelnemers meer inzicht hebben gekregen in de processen van de verschillende hulpdiensten en partners. Dat is belangrijk, want samenwerking is cruciaal bij de aanpak van calamiteiten. Bovendien blijkt het noodzakelijk in het rampbestrijdingsplan Stationsgebied aandacht te besteden aan terrorisme. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het evaluatierapport dat vandaag is verschenen.

Op 18 oktober 2006 oefenden politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening, gemeente, Veiligheidsregio, Openbaar Ministerie, ProRail, NS, Corio, GVU en Connexxion samen in het Stationsgebied. Doelen waren het beoefenen van het rampbestrijdingsplan Stationsgebied, ervaring opdoen bij het bestrijden van een calamiteit met terroristische oorzaak en het verbeteren van het multidisciplinair samenwerken. Alledrie de oefendoelen zijn behaald.

Uit de oefening is ook een aantal leerpunten naar voren gekomen die tot concrete maatregelen gaan leiden. Zo wordt het rampenbestrijdingsplan Stationsgebied aangepast. In oefening Opgespoord hebben deelnemers van hulpdiensten en gemeente weer eens ervaren hoe hun werk afhangt van en samenhangt met dat van de ander bij ernstige calamiteiten. De leerpunten uit deze oefening vormen daarom een basis voor komende trainingen en actualisatie van plannen en procedures. De eerstvolgende multidisciplinaire oefening, waarbij ook de bestuurlijke staven bijeenkomen, is op 14 april.
Provincie:
Tag(s):