vrijdag, 23. november 2007 - 11:58

Reactie Karla Peijs op vertrek van burgemeester Vlissingen

Vlissingen

Donderdag heeft mevrouw A. Dok-Van Weele, bekend gemaakt dat zij met ingang van 1 januari 2008 haar functie van burgemeester van Vlissingen neerlegt. Aanleiding is de motie van wantrouwen tegen het college van B&W die op 1 november jl door de Vlissingse gemeenteraad is aangenomen.

Commissaris van de Koningin, Karla Peijs, vindt dat een dapper besluit. De commissaris spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop burgemeester Van Dok in de afgelopen acht en een half jaar, invulling heeft gegeven aan het burgemeesterschap.

Vlissingen verliest in mevrouw Van Dok een burgemeester die met grote toewijding en betrokkenheid, met hoofd en hart, de gemeente heeft gediend. De commissaris van de Koningin is haar daar zeer erkentelijk voor.
Provincie:
Tag(s):