donderdag, 25. januari 2007 - 15:31

Rechtbank heropent onderzoek in zaak metselmoorden

Den Haag

De rechtbank ’s-Gravenhage heeft donderdag geen eindvonnis, maar een tussenvonnis uitgesproken in de strafzaken tegen de vier mannen die ervan verdacht worden op 12 augustus 2004 in een pand in Den Haag de zogenoemde metselmoorden te hebben gepleegd en de lichamen van de slachtoffers, die zijn doodgestoken, in een winkel elders in Den Haag te hebben ingemetseld.

De rechtbank heeft in het tussenvonnis beslist dat het onderzoek in deze zaak heropend moet worden, omdat het onderzoek naar haar oordeel niet volledig is geweest. De zaak is geschorst tot 14 maart 2007.

In het tussenvonnis gaat de rechtbank in de eerste plaats in op de ontvankelijkheid van de officier van justitie. De verdediging had aangevoerd dat het openbaar ministerie om vier redenen niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard. De rechtbank is van oordeel dat er op geen van deze vier punten aanleiding is het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren.

De rechtbank heeft beslist dat het onderzoek heropend wordt om dat zij van oordeel is dat het onderzoek in deze zaak niet volledig is geweest. In de eerste plaats is er volgens de rechtbank aanleiding om de Chinese bewoner van het kamertje waar de dodelijke steekpartij zich zou hebben afgespeeld opnieuw te horen.

In de tweede plaats ziet de rechtbank, met name gelet op de verklaringen van twee deskundigen, aanleiding een nader deskundigenonderzoek plaats te laten vinden naar de aanwezigheid van bloedspoeren in het pand, ook buiten het kamertje van de Chinees.

De rechtbank stelt vast dat met betrekking tot de vraag naar de precieze toedracht van de gebeurtenissen in het pand op 12 augustus 2004, zowel bij de reconstructie als in de onderzoeksopdrachten aan de diverse deskundigen, leidend is geweest de situatie dat de slachtoffers zijn doodgestoken in het kamertje van de Chinees. Ook de officier van justitie in haar requisitoir en de verdediging in hun pleidooien zijn ervan uitgegaan dat de steekverwondingen aan de slachtoffers zijn toegebracht in dit kamertje, aldus de rechtbank.

De rechtbank is van echter van oordeel dat thans niet boven redelijke twijfel is verheven dat de slachtoffers in dit kamertje zijn omgebracht.
Provincie:
Tag(s):