maandag, 5. maart 2007 - 15:20

Rechtbank staat vervolging gezinsvoogdes Savanna toe

Den Haag

De raadkamer van de rechtbank ’s-Gravenhage heeft maandag 5 februari beslist dat het Openbaar Ministerie voort mag gaan met de vervolging van de gezinsvoogdes van het meisje Savanna. Dit meisje is in september 2004 overleden na een periode van ernstige verwaarlozing en mishandelingen door haar moeder. Dit heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Het Openbaar Ministerie had in september 2006 de gezinsvoogdes meegedeeld haar te vervolgen voor dood door schuld dan wel schuld aan zware mishandeling van Savanna. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de gezinsvoogdes eraan bijgedragen dat het meisje zwaar lichamelijk letsel kon oplopen en kon komen te overlijden. De verdachte heeft hiertegen een bezwaarschrift ingediend.

De verdediging van de verdachte heeft aangevoerd dat
a) er sprake is van rechtsongelijkheid omdat alleen de gezinsvoogdes vervolgd wordt en niet ook andere hulpverleners en instanties;
b) er onvoldoende oorzakelijk verband is tussen de eventuele nalatigheid van de gezinsvoogdes en het letsel en de dood van Savanna;
c) er geen sprake is van schuld omdat niet is gebleken dat verdachte rechtsregels heeft geschonden of haar maatschappelijke zorgplicht heeft verwaarloosd dan wel aanmerkelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

De raadkamer van de rechtbank stelt in haar beslissing van vandaag voorop dat zij slechts heel beperkt kan oordelen over de door de verdediging ingebrachte bezwaren. Alleen in die gevallen waarin het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, na een volledige inhoudelijke behandeling van de zaak op een zitting, een verdachte zal veroordelen, kan een bezwaarschrift tegen een vervolging gegrond worden verklaard.

De raadkamer komt tot het oordeel dat niet nu al kan worden vastgesteld dat verdachte in geval van een behandeling van haar zaak op een zitting zal worden vrijgesproken. De bezwaren die door de verdediging zijn aangevoerd, kunnen pas ten volle worden beoordeeld bij de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Voor alle duidelijkheid: de rechtbank heeft hiermee dus geen oordeel gegeven over het bewijs tegen de verdachte en haar eventuele schuld aan de dood en het letsel van het meisje Savanna. De rechtbank zal daarover pas tezijnertijd tot een oordeel komen als de zaak inhoudelijk wordt behandeld.
Provincie:
Tag(s):