dinsdag, 13. februari 2007 - 10:14

Rechtbank verwijst steeds vaker naar mediator

Utrecht

De rechtbank Utrecht verwijst steeds vaker procederende partijen naar de mediator. Sinds april 2005 werden ruim 500 rechtszaken naar een conflictbemiddelaar verwezen. Mediation heeft hiermee het bestaansrecht naast rechtspraak ruimschoots bewezen. Met name in familieaangelegenheden (bijvoorbeeld bij het vaststellen van een omgangsregeling of alimentatiebedrag) blijkt de mediator een goed alternatief voor de rechter. De doorverwijzingen betroffen in 65 procent van de gevallen een familiezaak.

Met behulp van een mediator blijken partijen vaak in staat hun geschillen definitief op te lossen. Maar liefst 63 procent van de zaken die de rechter doorverwijst naar een mediator wordt geheel of gedeeltelijk opgelost.

Ook wanneer partijen alsnog terugkeren bij de rechter, blijken hun problemen vaak makkelijker op te lossen. De rechter hoeft personen vaak maar een klein duwtje te geven om tot een schikking te komen. ,,Omdat partijen met elkaar gepraat hebben is de sfeer in de zittingszaal vaak ten goede veranderdââ, verklaart mr. V. de Zwaan-Deiters van het Bureau Mediation van de rechtbank Utrecht.

Burgers en organisaties kunnen zowel in een civiele als een bestuursrechtelijke procedure een beroep doen op de mediator. Alleen als beide partijen de gang naar een conflictbemiddelaar willen maken, verwijst de rechter de zaak door. In strafzaken is de gang naar de mediator niet mogelijk.

Partijen hebben er voordeel bij om hun conflicten via een mediator op te lossen. De gemiddelde looptijd van een mediation bedraagt zes weken, aanzienlijk korter dan een procedure bij de rechter. Ook financieel is de gang naar de mediator aantrekkelijk. Partijen betalen in de procedure bovendien samen één mediator, terwijl ze in een normale rechtszaak allebei een advocaat betalen.

De rechtbank Utrecht heeft sinds april 2005 een Bureau Mediation. Dit bureau faciliteert procespartijen die de gang naar de mediator maken. Op dit moment verwijst de rechtbank ruim dertig zaken per maand door naar een mediator.

Er zijn momenteel 60 mediators in het arrondissement Utrecht gekwalificeerd om te bemiddelen in conflicten die door de Utrechtse rechter worden doorverwezen.
Provincie:
Tag(s):