dinsdag, 2. januari 2007 - 14:02

Rechtbanken verklaren herkeuringseisen WAO deels in strijd met de wet

Den Haag

Negen rechtbanken hebben in 2006 de herkeuringseisen voor arbeidsongeschikten deels in strijd met de wet verklaard. Een rechtbank verklaarde het zelfs in strijd met artikel 1 van de Grondwet. Dit blijkt uit een inventarisatie van SP-Kamerlid Paul Ulenbelt. Hij vraagt minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om dit onrecht met de hoogste
spoed ongedaan te maken.

Mensen die langer dan 38 uur werkten toen zij arbeidsongeschikt werden, zoals vrachtwagenchauffeurs, zelfstandigen, werknemers op schepen zijn door de omstreden
herkeuringen gedupeerd. 'De uitspraken van de rechtbanken zijn duidelijk, eensluidend en overtuigend,' concludeert Ulenbelt. 'De Geus moet de gedupeerden tegemoet komen, afzien van hoger beroep en de herkeuringseisen in overeenstemming met de wet brengen. Het zou bizar zijn als over de gewerkte uren boven de 38-uur wel premies worden betaald, maar er geen verzekering tegen over staat.'

Tot de invoering van de nieuwe keuringseisen in 2004 werd gekeken naar het aantal uren dat iemand feitelijk werkte en het inkomen dat daarmee werd verdiend. Dat werd vergeleken met het loon dat iemand met zijn of haar beperkingen nog kan verdienen. Het verschil is de mate van arbeidsongeschiktheid. Sinds 2004 wordt alleen nog maar gekeken naar het loon
dat met 38 uur werken wordt verdiend. Uren daarboven tellen niet meer mee. Het loon dat in 38 uur werd verdiend wordt vergeleken met wat nog wel verdiend kan worden. Het gevolg
is een lagere arbeidsongeschiktheid en dus een lagere uitkering.

De rechtbanken zeggen dat deze laatste vergelijking niet mag. De WAO en de WAZ (arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen) zijn volgens de rechtbanken verzekeringen tegen het werkelijke inkomensverlies. Die moeten ook het verlies van het inkomen compenseren dat met de uren boven 38 uur wordt verdiend.

De SP pleit al langer voor een parlementair onderzoek naar de omstreden herbeoordelingen. Ulenbelt: 'Tienduizenden mensen zijn of worden herkeurd door onbevoegde artsen, De Geus
wordt steeds door rechtbanken op de vingers getikt, de herkeuringen duren twee jaar langer dan gepland, 40% van de herbeoordeelden verliezen geheel of gedeeltelijk de
uitkering en slechts een miniem deel vindt werk. Er dreigen nog heel veel rechtszaken te volgen, daar moeten we de rechtbanken niet mee belasten. De Tweede Kamer moet orde op zaken stellen. Dan doen we ook recht aan het grote aantal mensen dat afziet van een gang naar de rechter omdat ze er de energie of het geld niet voor hebben.'
Provincie:
Tag(s):