woensdag, 6. juni 2007 - 11:48

Rechter kent € 27.000 toe aan ontslagen Katholiek redacteur

Den Bosch

Katholiek Nieuwsblad moet een (eind)redacteur een vergoeding van € 27.000 bruto betalen als de arbeidsovereenkomst met hem wordt ontbonden. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch woensdag bepaald. Beide partijen geven aan dat er geen basis meer is voor een voortzetting van het dienstverband.

Katholiek Nieuwsblad wil haar (eind)redacteur ontslaan omdat hij gedurende geruime tijd een buitenechtelijke relatie heeft gehad en in een echtscheidingsprocedure is verwikkeld. Volgens het nieuwsblad is deze handelswijze in strijd met onder meer het redactiestatuut waarin staat dat de leden van de redactie gebonden zijn aan de katholieke levensbeschouwing: “miskenning van de grondslag van de stichting en van de Principiële Uitgangspunten dient te leiden tot beëindiging van de arbeidrelatie�.

De (eind)redacteur onderschrijft nog steeds de uitgangspunten van Katholiek Nieuwsblad en meent dat zijn privésituatie niet in de weg staat aan de normale uitoefening van zijn functie. Hij kan zich wel voorstellen dat zijn werkgever daar anders over denkt. Mede met het oog daarop heeft hij in de zomer van 2006 gevraagd om wijziging van zijn functie en tewerkstelling op de administratieafdeling.

De kantonrechter meent dat de omstandigheid dat de (eind)redacteur vanwege zijn privésituatie niet meer in het profiel van Katholiek Nieuwsblad past, overwegend voor rekening komt van de (eind)redacteur. Katholiek Nieuwsblad had hem echter wel de gelegenheid moeten bieden om op de marketingafdeling te gaan werken. Dit werk deed hij al tijdelijk. Het valt de (eind)redacteur niet te verwijten dat hij zijn verhouding niet eerder heeft opgebiecht. Dat had hij niet hoeven doen, ook niet bij de gesprekken die hij heeft gehad over de te vervullen nieuwe functie.
Provincie:
Tag(s):