dinsdag, 18. december 2007 - 9:31

Rechter staat afsluiting op- en afritten A2 bij Oog in Al toe

Utrecht

De voorzieningenrechter heeft de onttrekking aan het verkeer van de op- en afritten van de A2 bij de Utrechtse wijk Oog in Al toegestaan. De op- en afritten zullen volgens de besluiten op 21 december afgesloten worden.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht en de Minister van Verkeer en Waterstaat hebben onlangs besloten om de bewuste op- en afritten aan het openbaar verkeer te onttrekken. Omdat sommige weggedeelten eigendom van het rijk en andere gedeelten eigendom van de gemeente Utrecht zijn, moest zowel het college als de Minister een besluit nemen over de onttrekking aan het openbaar verkeer.

Aan de westzijde van Utrecht wordt Leidsche Rijn gebouwd. De rijksweg A2 wordt in westelijke richting verlegd en gedeeltelijk overkapt. Bovendien vindt een verdubbeling van de spoorbanen Utrecht - Den Haag plaats. Hiervoor was het nodig dat de op- en afritten bij Oog in Al aan het openbaar verkeer worden onttrokken. De op- en afritten worden volgens de besluiten op 21 december a.s. aan het openbaar verkeer onttrokken.

Namens een bewoner van de Brücknerlaan heeft de heer C. van Oosten van het bureau rechtsbescherming tegen beide besluiten beroep bij de rechtbank ingediend en tevens een voorlopige voorziening gevraagd om te voorkomen dat de op- en afritten vrijdag a.s. daadwerkelijk aan het openbaar verkeer worden onttrokken. Deze verzoeken zijn afgewezen en de feitelijke afsluiting kan vrijdag doorgang vinden. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat burgemeester en wethouders en de Minister bij de afweging van alle belangen hebben kunnen besluiten om de op- en afritten aan het openbaar verkeer te onttrekken.

Burgemeester en wethouders en de Minister van Verkeer en Waterstaat hebben zich op het standpunt gesteld dat de betreffende bewoner geen direct belanghebbende is bij de besluiten over de op- en afritten. De voorzieningenrechter heeft door deze redenering een streep gehaald. Het is volgens de voorzieningenrechter niet op voorhand uit te sluiten dat de onttrekking aan het openbaar verkeer van de op- en afritten bij de afsluiting Oog in Al een toename van het verkeer op de Martin Luther Kinglaan tot gevolg heeft. Dit heeft een directe invloed op de leefomgeving ter hoogte van de Brücknerlaan omdat de achtertuinen grenzen aan de Martin Luther Kinglaan
Provincie:
Tag(s):