woensdag, 24. januari 2007 - 23:02

Record aan terreinuitgiften in Amsterdamse haven

Amsterdam

In 2006 is een record geboekt aan terreinuitgiften in het Amsterdamse havengebied. Met een uitgifte van 80 ha is een historische mijlpaal bereikt. Voor 2007 wordt niet uitgesloten dat eenzelfde aantal uitgiften gehaald wordt. Dit heeft Haven Amsterdam woensdag bekendgemaakt.

Van de terreinen die in 2006 zijn uitgegeven, is de ruim 30 ha voor Afrikahaven Coalterminal (De Rietlanden) de meest opvallende. Daarnaast zijn de uitgiften van terreinen aan Handelsveem (13 ha) aan de Westhaven, Blue Ocean (10 ha) aan de Amerikahaven, Greenmills Recycling (8 ha) aan de Hornhaven, USA (5 ha) bij de railterminal Westpoint en aanpalend terrein aan de Amerikahaven, Putman Recycling (5 ha) langs het Noordzeekanaal naast Voorbij en Oiltanking (3 ha) aan de Amerikahaven noemenswaardig.

Van de 80 ha uitgegeven terreinen is 31 ha mogelijk geworden door oude terreinen te herstructureren. De voornaamste geherstuctureerde terreinen betreffen die van het voormalig terrein van Ceres aan de Westhaven, het voormalig BP-terrein aan de Amerikahaven en van het voormalig GEP-terrein aan de Hornhaven.

Van de 80 ha in 2006 uitgegeven terrein is 2,3 ha voor droge bestemming en 77,7 ha voor havengebonden activiteiten (97%). Daarmee komt de grens aan nog uit te geven natte terreinen snel in zicht. Te meer als de vooruitzichten voor 2007 daarbij worden betrokken.In het eerste kwartaal van 2007 staan ruim 40 ha op het punt te worden uitgegeven en voor de rest van het jaar is de verwachting dat het record van 2006 wordt geëvenaard.

De urgentie tot het nemen van een beslissing voor een tweede grote zeesluis wordt daarmee steeds nijpender, evenals de schaarste aan vooral aan diep vaarwater gelegen haventerrein.
Provincie:
Tag(s):