donderdag, 20. december 2007 - 17:38

Record omzet van 900 miljoen voor Fries toerisme

Het toerisme in Friesland heeft zich definitief hersteld. In 2007 is opnieuw sprake van een forse groei. Er kwamen volgens het CBS in de eerste 9 maanden van dit jaar bijna 9% méér toeristen naar de Wadden, de Friese Meren en de Elf Steden. Vorig jaar groeide het toerisme in Friesland met 13%. Na enkele magere jaren groeit Friesland sinds 2005 weer in populariteit. Er kwamen vooral méér toeristen uit Nederland (+11,8%) en België (+27,4%). Met een groei van bijna 9% doet Friesland het aanmerkelijk beter dan de rest van Nederland. Daar was de gemiddelde groei in 2007 2,1%.
Door de voortgaande groei van het toerisme wordt in 2007 naar verwachting een recordomzet van boven de € 900 miljoen gerealiseerd.

Directeur Paul van Gessel van Fryslân Marketing plaatst echter een kanttekening bij deze bovengemiddelde groei. Het aantal overnachtingen groeide in 2007 slechts met 1%. “De landelijke trend naar vaker, maar steeds korter op vakantie, zet ook in Fryslân door. We zullen steeds méér toeristen extra moeten werven om groei in overnachtingen te kunnen blijven realiseren�, aldus Van Gessel. Gunstige bijkomstigheid is overigens wel dat met het korter worden van vakanties de uitgaven per persoon per dag stijgen. “Het gaat in het toerisme uiteindelijk om omzet en werkgelegenheid. De omzetstijging zal naar verwachting een positief effect geven op de investeringen�. Op basis daarvan verwacht Fryslân Marketing dat de werkgelegenheid in het toerisme verder zal groeien. Er werken op dit moment ca. 22.000 mensen in het Fries toerisme. Dit is 11% van de werkgelegenheid in Friesland.

Volgens het CBS groeide de uitgaven van toeristen in 2006 met 5,5% en in 2007 met 8%. De uitgaven van toeristen in Fryslân bedroegen volgens Toerdata Noord in 2006 € 854 miljoen en zullen op basis van de nieuwste CBS cijfers in 2007 in Friesland oplopen naar boven de € 900 miljoen.
Provincie:
Tag(s):