zaterdag, 12. mei 2007 - 11:22

Regionale gijzelings-oefening afgerond

Opmeer

De oefening waarbij de politiekorpsen Zaanstreek Waterland, Kennemerland, Noord-Holland Noord, de KLPD en justitie zijn betrokken is donderdagmiddag afgerond. De oefening werd op verschillende locaties gehouden, Velsen, Kwadijk, Opmeer en Uitdam.

Tijdens de oefening werd de gijzeling van een bankdirecteur in een bank aan de Lindengracht in Opmeer gesimuleerd. Op de andere locaties vonden gebeurtenissen plaats die verband hielden met deze gijzeling.

In Opmeer waar de oefening het meest zichtbaar was voor het publiek, omdat de oefenlocatie zich in de bebouwde kom bevond, vond donderdagmiddag de ontknoping plaats. Nadat de gijzelnemers een dodelijk slachtoffer (een pop) hadden gemaakt onder de gegijzelden werd besloten het bankgebouw binnen te vallen, om de gegijzelden te bevrijden.

Net zo als de hele oefening werd deze interventie zo realistisch mogelijk nagebootst. Bij de inval werd gebruik gemaakt van wapens, waarbij met losse flodders, een soort van verfkogels, werd geschoten. De gehele oefening is zo realistisch mogelijk in scène gezet, om staf en operationele diensten zo goed mogelijk te kunnen laten oefenen. Overigens werd de rol van gijzelnemers en gegijzelden ingevuld door medewerkers van de korpsen. Een speciaal ingestelde veiligheidsadviseur heeft toezicht gehouden op de veiligheid voor het publiek en het ingezette personeel.

De oefenstaf is tevreden over het verloop van de oefening. Er zal nog een uitgebreide evaluatie volgen. De politie oefent regelmatig zodat zij goed is voorbereid in geval van crisis en rampen. Daarnaast is de samenwerking met partners en tussen de verschillende regio’s een belangrijk oefendoel.
Provincie:
Tag(s):