vrijdag, 26. januari 2007 - 15:06

Regionale samenwerking Wet Bibob

Amsterdam

Op maandag 29 januari zullen binnen het Regionaal College bestuursovereenkomsten worden ondertekend door de burgemeesters van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De overeenkomsten hebben betrekking op samenwerking in de uitvoering van de Wet Bibob en betekenen een belangrijke stap in de regionale samenwerking.

Sinds de implementatie van de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) binnen de gemeente Amsterdam (september 2003) heeft het Coördinatiebureau Bibob Amsterdam veel expertise opgebouwd.

Na de gemeente Aalsmeer, die al in september 2005 een bestuursovereenkomst met de gemeente Amsterdam heeft gesloten, hebben de gemeenten Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn ook een Bibob-beleidslijn ontwikkeld en hebben aangegeven gebruik te willen maken van de expertise van het Coördinatiebureau Bibob Amsterdam. De bestuursovereenkomsten regelen deze samenwerking.

In de bestuursovereenkomsten zijn werkafspraken opgenomen die betrekking hebben op de aanvullende rol en toetsing van het Coördinatiebureau Bibob Amsterdam. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn kunnen het Coördinatiebureau Bibob Amsterdam om advies vragen over aanvragen voor drankvergunningen en aanvragen voor exploitatievergunningen voor horeca- en prostitutiebedrijven. Doel van de samenwerking is om regionaal één lijn te trekken bij de uitvoering van de Wet Bibob.

Het Coördinatiebureau Bibob Amsterdam bekijkt onder meer de financieringsconstructies en bepaalt vervolgens of de Wet Bibob van toepassing is. Als na de beoordeling en toetsing van een vergunningaanvraag nog vragen blijven bestaan over bijvoorbeeld de bedrijfsstructuur, de wijze van financiering van de onderneming, de persoon van de aanvrager of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd, dan kan een advies worden aangevraagd bij het landelijk Bureau Bibob, dat valt onder het ministerie van Justitie.

In het kader van de samenwerking binnen de regio Amsterdam-Amstelland is afgesproken vergunningaanvragen eerst voor te leggen aan het Coördinatiebureau Bibob Amsterdam alvorens advies aan te vragen bij het landelijk Bureau Bibob. Na grondige beoordeling van de vergunningaanvraag geeft het Coördinatiebureau Bibob Amsterdam een gemotiveerd advies aan het bestuursorgaan van de regiogemeente.

Het advies kan inhouden dat nader onderzoek door het landelijk Bureau Bibob gewenst is; dat de vergunning direct zonder adviesaanvraag aan het landelijk Bureau Bibob geweigerd kan worden; dat er onvoldoende grond is om de Wet Bibob toe te passen (vergunning kan verleend worden) of dat de vergunningaanvraag op grond van overige regelgeving geweigerd kan worden. Vervolgens neemt het bestuursorgaan van de regiogemeente zelf een besluit over de vergunningaanvraag.
Provincie:
Tag(s):