zaterdag, 17. november 2007 - 22:59

Reizigers-onderzoek 2007 op Merwede-Lingelijn

Dordrecht

Bij de Merwede-Lingelijn praat de reiziger mee. Daarom wordt er ook dit jaar een Reizigersonderzoek gehouden. Reizigers op de Merwede-Lingelijn kunnen deze maand de enquêteurs van het Platform Sociale Veiligheid Merwede-Lingelijn en Arriva tegenkomen. Alle meningen en suggesties zijn van harte welkom. De enquêteurs zijn actief van 19 t/m 25 november 2007.

Om de kwaliteit van het openbaar vervoer te bewaken, organiseert Arriva ook klantenpanels in het gebied Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Deze klantenpanels vinden plaats in nauwe samenwerking met het Platform Sociale Veiligheid Merwede-Lingelijn.
De panelleden noemden in de eerste sessies een goede verlichting en regelmatig onderhoud als belangrijke voorwaarden voor een veilig gevoel.

Er is een apart jongerenpanel, om de mening van de jongere reizigers goed te kunnen peilen. De panels komen regelmatig bijeen en de uitkomsten van de discussies worden gepubliceerd.
Provincie:
Tag(s):