maandag, 23. april 2007 - 20:43

Renovatie en nieuwbouw gemeentehuis Emmen duurt langer

Emmen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd dat de oplevering van het gerenoveerde gemeentehuis en de nieuwbouw vertraging heeft opgelopen van 12 weken. Aanvankelijk was de oplevering in december 2007 gepland. Inmiddels is vast komen te staan dat deze datum niet meer haalbaar is.

De vertraging is veroorzaakt doordat tijdens de gunningprocedure nog een aantal verbeteringen in het ontwerp is aangebracht. Daarnaast heeft de welstandscommissie de eerste adviesaanvraag afgekeurd waardoor het ontwerp moest worden aangepast. Ook heeft de ontwikkelaar in zijn plannen een rekenfout gemaakt.

Als gevolg van de vertraagde oplevering heeft het college besloten akkoord te gaan met verlenging van de huur van de tijdelijke externe locaties, omdat de daar gehuisveste medewerkers niet tijdig naar het gemeentehuis kunnen verhuizen. Het college zal de onder meer hierdoor veroorzaakte schade in rekening brengen bij de ontwikkelaar VOF De Groene Brug. Vooralsnog wordt de schade geraamd op € 400.000,-- .

Het college heeft tevens besloten de boeteclausule van €2.500,-- per dag, voor latere oplevering dan contractueel afgesproken, nog niet in rekening te brengen, maar deze boete alsnog opeisen indien de de ontwikkelaar opnieuw een vertraging meldt en in het geval de ontwikkelaar in gebreke blijft de eerder genoemde schade te honoreren.
Provincie:
Tag(s):