maandag, 19. maart 2007 - 16:41

Rijkelse Bemden gezuiverd van verontreinigde grond

Beesel

De graafwerkzaamheden van het herstel van de plas Rijkelse Bemden zijn afgerond. Het afgelopen jaar is in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken door de aannemer op vijf deellocaties in de plas grond afgegraven. Deze grond was eerder in 2001 bij de oeververlaging en rivierverruiming van de Maas vrijgekomen en was in de Rijkelse Bemden gestort met de bedoeling om de natuurplas minder diep te maken. Het bleek echter dat de afgegraven Maasgrond verontreinigd was. Tevens waren voor het verondiepen van de plas niet de juiste vergunningen aangevraagd.

De afgegraven grond uit de Rijkselse Bemden die hergebruikt kon worden, werd gebruikt voor de ophoging en inrichting van de Neerbeekdelta in Roggel en Neer. De rest van de vervuilde grond is afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf en in een daarvoor ingericht depot gestort.
Provincie:
Tag(s):