maandag, 8. januari 2007 - 22:28

Rijksoverheid bespaart zes miljoen euro op communicatie

Den Haag

De rijksoverheid bespaart ieder jaar zes miljoen euro op het gebied van overheidscommunicatie. Dit blijkt uit een brief die minister-president Balkenende 8 januari 2007 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In 2004 is gestart met het interdepartementale project 'Samenwerking Uitvoering Rijksbrede Communicatie'.

Doel van dit project is het, samen met de ministeries, opzetten van gedeelde diensten op het gebied van communicatie. Dit om enerzijds structureel kosten te besparen en anderzijds de kwaliteit te verbeteren.

De financiële doelstelling was om jaarlijks structureel 5 miljoen euro te besparen. In totaal is er een jaarlijkse besparing van ruim 6 miljoen euro gerealiseerd.

Tijdens de looptijd van het project zijn de volgende plannen
gerealiseerd: Eén rijksbreed loket voor publieksvoorlichting bij de Postbus51 Informatiedienst, een bedrijvenloket waar ondernemers met hun vragen terecht kunnen, rijksbrede arbeidsmarktcommunicatie, waar imago- en wervingscampagnes van de verschillende departementen zijn samengevoegd, de inrichting van een unit Campagnemanagement bij de Rijksvoorlichtingsdienst waar alle massamediale campagnes van de rijksoverheid voortaan worden uitgevoerd en begeleid, de invoering van de Stijlgids op bijna alle departementale websites en talrijke gebundelde aanbestedingen die inkoopvoordelen hebben opgeleverd.

De krachtenbundeling heeft niet alleen tot besparingen geleid, maar ook tot kwaliteitsverbetering. Een aansprekende verbetering is gerealiseerd op het gebied van de publieksvoorlichting. Door het samenvoegen van de publieksvoorlichting van de ministeries bij de Postbus51 Informatiedienst is de rijksoverheid nu voor het publiek van 9.00u tot 21.00u bereikbaar. Vroeger waren de afzonderlijke departementen gemiddeld zo'n 6,5 uur per dag bereikbaar voor vragen van burgers.
Categorie:
Tag(s):