woensdag, 18. april 2007 - 9:53

Rijswijkse locatie buitenschoolse-opvang genomineerd

Rijswijk

De buitenschoolse opvang (bso) De Wereldplek uit Rijswijk is één van de drie genomineerden voor ‘beste bso van het jaar’. Deze prijs is een initiatief van het vakblad Kinderopvang. Op 20 april tijdens het jaarlijkse congres Kinderopvang wordt de winnaar bekend gemaakt.

Het blad over de nominatie: “Bijzonder is hoe de groepsleiding van De Wereldplek erin slaagt om met een moeilijke groep kinderen (deels van het speciaal onderwijs en uiteenlopende milieus) een rustige en prettige sfeer te creëren.� De Wereldplek heeft dan ook bewust gekozen voor het thema respect. De groepsleiding helpt de kinderen niet alleen respectvol met elkaar om te gaan, maar ook met volwassenen, de natuur, het spelmateriaal en de groepsruimte.

Daarnaast is er veel aandacht voor het ondersteunen van de onderlinge sociale contacten en het omgaan met probleemgedrag. Ook kinderparticipatie staat hoog in het vaandel. De bso nodigt kinderen uit om mee te denken en mee te beslissen.

In 2005 is de locatie van De Wereldplek ingrijpend gerenoveerd en opnieuw ingericht door de Stichting Rijswijkse Kinderopvang in samenwerking met gemeente Rijswijk. Zowel de binnen- als de buitenruimte zijn heel doordacht en aantrekkelijk ingedeeld. In de binnenruimte zijn extra plekken waar kinderen kunnen spelen, sporten of knutselen. Er is onder andere een bouwhoek, een verkleedhoek en een creatieve ruimte. Ook de buitenruimte biedt zowel uitdaging (een waterbaan of het avontuurlijke bospad) als mogelijkheden om zich terug te trekken.
Provincie:
Tag(s):