woensdag, 18. april 2007 - 23:10

Rijtuigenbelasting Zuid-Holland omhoog

Den Haag

CDA, VVD, PvdA en ChristenUnie/SGP hebben woensdagmiddag in het provinciehuis van Zuid-Holland hun coalitieakkoord bekend gemaakt. De coalitie wil een CO2-reductie van 20% in Zuid-Holland; een aandeel duurzame energie van 20%; een energiebesparing van 20% (in 2020), realisatie 350 MW windenergie. De provinciale organisatie moet een CO2 neutrale huishouding en 100% duurzame aanbesteding. Voor dit offensief wil de coalitie 70 miljoen inzetten.

Daarnaast zal de komende vier jaar zo’n 3500 ha extra groen- en recreatiegebieden worden gerealiseerd. Hiervoor wil de coalitie via het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 385 miljoen inzetten. Ook aan de bereikbaarheid gaat de provincie de komende jaren extra investeringen in wegen, vaarwegen, fietspaden, openbaar vervoer en vervoersknooppunten om de bereikbaarheid van Zuid-Holland te verbeteren. Hiervoor wil de coalitie circa 1 miljard inzetten. In deze plannen is ook meegenomen dat de rijtuigenbelasting voor de inwoners van Zuid-Holland omhoog zal gaan.

Het nieuwe provinciebestuur van Zuid-Holland telt zeven mannen en vrouwen. Het collegeakkoord heeft een ambitieuze titel meegekregen: Duurzaam Denken, Dynamisch Doen.
Provincie:
Tag(s):