dinsdag, 24. april 2007 - 18:17

Rijvaardigheidstest jonge automobilisten

Landgraaf

Jaarlijks doen zich tientallen verkeersongevallen voor, waarbij bestuurders en passagiers ernstig letsel oplopen of omkomen. Automobilisten van 18 tot 24 jaar lopen viermaal zoveel kans betrokken te raken bij een ongeval dan de meer ervaren bestuurders van 30 tot 59 jaar. Het ongevallenrisico van jongens tot 24 jaar ligt zelfs zesmaal hoger. Jonge automobilisten vormen tien procent van de automobilisten en zijn verantwoordelijk voor
vijfentwintig procent van de schade. Het Verbond van Verzekeraars heeft daarom speciaal voor jonge autorijders het rijvaardigheidsprogramma Trials opgezet, dat dit jaar het derde seizoen beleeft.

Trials, the ultimate driving test, staat ook op het programma van de
wereldverkeersveilig-heidsweek, die deze week op initiatief van de Verenigde Naties georganiseerd wordt. Het Verbond van Verzekeraars is blij met het gekozen thema 'veiligheid van jonge verkeersdeelnemers', dat goed aansluit op het Trials-concept.

Tijdens de wereldverkeersveiligheidsweek kunnen jongeren deelnemen aan Trials op 26 en 27 april. Op het evenemententerrein Megaland Landgraaf in Limburg kunnen jonge autorijders ervaren hoe het is 'wanneer de auto de macht overneemt en je zelf de macht over het stuur verliest'.

De heer Noël Lebens, gedeputeerde van de provincie Limburg, reikt na afloop van de rijvaardigheidstest op vrijdag 27 april de certificaten uit aan de deelnemers.

Het dagvullend programma van Trials bestaat uit diverse onderdelen. Zo maken deelnemers praktijkritten in personenauto's, maar ook in een vrachtwagen. Ze rijden, remmen en maken noodstops op zowel stroef als glad wegdek en ervaren wat het is als hun auto in de berm terechtkomt. Dit alles heeft tot doel jongeren bewuster te maken van hun rijgedrag en het effect daarvan op zichzelf en op andere weggebruikers.
Categorie:
Tag(s):