dinsdag, 27. november 2007 - 21:36

Rioolinspectie in Winschoten

Winschoten

Het college van Burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het plan om een rioolreiniging en rioolinspectie uit te voeren in een gedeelte van de gemeente Winschoten. Er zal zoveel mogelijk per wijk worden gewerkt. De werkzaamheden zullen begin 2008 plaatsvinden.

Het reinigen en inspecteren zal voornamelijk plaatsvinden in de wijken Zuid, Parkwijk, Vierwindenbuurt en voor een klein deel in het Centrum. Er zal ruim 18 km worden gereinigd en bijna 12 km worden geïnspecteerd.

Door het reinigen van de riolering wordt de doorstroming en afstroming in het riool aanzienlijk verbeterd, tevens worden de rioolpompen en gemalen minder belast met vervuild rioolwater. Ook de berging in het rioolstelsel wordt hierdoor verbeterd waardoor er ook minder water op straat zal komen te staan. Ook kan daardoor het reguliere onderhoud aan bijvoorbeeld pompen tot een minimum worden beperkt.

Door middel van de rioolinspecties wordt een beter inzicht verkregen in de technische staat van de riolering, hierdoor is het mogelijk om een goede afweging te maken in de keuze van rioolvervangingen.

Voor het goed functioneren van de riolering is goed gebruik en daarmee de medewerking van burgers noodzakelijk. Het door het toilet spoelen van bijv. reinigingsdoekjes kan grote gevolgen hebben voor de werking van ons rioolstelsel tengevolge van het vastlopen van pompen en gemalen.
Provincie:
Tag(s):