donderdag, 4. januari 2007 - 9:32

Rioolwaterzuivering ‘in de steigers’

Bruinisse

Waterschap Zeeuwse Eilanden is begonnen met werkzaamheden aan rioolwaterzuivering Mastgat bij Bruinisse. Het gaat om het realiseren van een nieuw ontvangwerk, een nieuwe nabezinktank en het aanpassen van de beluchtingstank. Als in februari 2008 alle werkzaamheden zijn afgerond, kan de zuivering meer water per uur schoonmaken.
De totale projectkosten bedragen 4,3 miljoen euro.

Uit een OAS-studie (Optimalisatie AfvalwaterSysteem), die het waterschap samen met de ge-meente Schouwen-Duiveland heeft uitgevoerd, is gebleken dat meer afvalwater naar de zuivering afgevoerd moet gaan worden. Daardoor hoeft de gemeente minder kosten te maken voor rioleringswerken en dit is per saldo voor de burger goedkoper.

Een OAS heeft namelijk als doel te kijken welke maatregelen nodig zijn tegen de laagst maatschappelijke kosten.
Om al dat afvalwater te verwerken heeft de zuivering momenteel onvoldoende capaciteit. De verbouwing is tevens noodzakelijk om te kunnen voldoen aan Europese richtlijnen voor stikstof- en fosfaatverwijdering.

Zo mag het gezuiverde water (het zogenaamde effluent) maximaal 15 mg stikstof en 2 mg fosfaat per liter bevatten. Na de capaciteitsuitbreiding kan er 760.000 liter per uur in plaats van 560.000 liter per uur worden behandeld. De zuivering heeft dan voldoende hydraulische en biologische capaciteit voor de komende tijd.

Inwoners van Schouwen-Duiveland zullen niet direct iets merken van de capaciteitsverhoging op de rioolwaterzuivering. Het afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt op dezelfde wijze naar de zuivering vervoerd, op dezelfde wijze schoongemaakt en op dezelfde wijze weer teruggegeven aan de natuur. Pas als het waterschap niets zou doen, wordt het voor burgers zichtbaar.

Riooloverstorten, die zich aan de rand van dorpen bevinden, zouden dan in werking treden en het oppervlaktewater vervuilen.
Provincie:
Tag(s):