dinsdag, 5. juni 2007 - 16:30

Rock my Religion krijgt €35.000 euro subsidie

Venray

De gemeente Venray verstrekt 35.000 euro subsidie voor de regionale kunstmanifestatie Rock my Religion die van september tot december 2007 plaatsvindt in het Odapark. Dit project brengt religie en zingeving op een kunstzinnige manier voor het voetlicht.

Rock my Religion is gericht op een jong en breed publiek en maakt gebruik van het religieus cultureel erfgoed in de regio (kruisen en kapellen). De manifestatie geeft met diverse activiteiten op bijzondere locaties in Noord Limburg uiting aan de betekenis van de religie en zingeving in de moderne samenleving.

De gemeenten ondersteunt de manifestatie vanuit het Regionaal Actieprogramma Cultuurbereik. Daarin werken gemeenten en instellingen voor kunst en cultuur in Limburg samen. Met de grootschalige, regionale cultuurprojecten die hieruit voortkomen willen zij de belangstelling voor en deelname van mensen aan cultuur bevorderen en de ontmoeting met de kunstenaar tot stand brengen.
Provincie:
Tag(s):