maandag, 5. maart 2007 - 10:48

Rode loper voor fietsende scholieren

Regionaal

'Trappen Scoort' is een campagne die jongeren wil laten zien dat fietsen cool is. Fietsen is gezond, handig, goed voor het milieu en bovendien leuk, kortom: Trappen Scoort! De campagne is opgezet door COS Nederland, het Zeeuws Coördinatiepunt Fiets (Provincie Zeeland) en SportZeeland en wordt gefinancierd door de Provincie Zeeland, het Ministerie van VWS, het VSBfonds en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland.

De campagne bestaat uit verschillende onderdelen: De deelnemende leer-lingen registreren op de website trappenscoort.nl het aantal keren dat ze tijdens de campagneperiode naar school fietsen. De klas en de school waarvan de leerlingen het vaakst fietsen winnen de hoofdprijs. Daarnaast krijgen alle klassen een actieve fietsworkshop aangeboden, maken leerlin-gen die inloggen op de website kans op leuke prijzen en is er lesmateriaal beschikbaar. Scholen die dat willen, kunnen de campagne gebruiken voor een sponsoractie voor een fietsproject in een ontwikkelingsland.

De campagne gaat de komende weken verrassend van start. Op de deel-nemende scholen worden fietsende leerlingen op spectaculaire wijze door het Trappen Scoort-overvalteam ontvangen met een rode loper. Tussen 12 maart en 25 mei 2007 houden de leerlingen bij hoe vaak ze fietsend naar school komen, zodat eind mei kan worden berekend welke klas in Zeeland het meest fiets-minded is.

De deelnemende klassen worden begeleid door docenten die zelf zeer en-thousiast zijn over het fietsen. Dat is maar goed ook, want Trappen Scoort vindt het niet meer dan logisch dat ook de docenten op de fiets stappen! Scholen waarvan klassen meedoen zijn: Het Goese lyceum (locaties Berg-weg en Van Dusseldorpstraat), Praktijkschool de Wissel en het Schelde-mond College.

De campagne Trappen Scoort voor scholieren van het voortgezet onderwijs is een spin-off van het al jaren bekende project 'Fiets naar je werk', tegen-woordig: 'Fietsen Scoort'. Fietsen Scoort richt zich op het woon-werkverkeer. Deelnemers aan deze campagne zijn enthousiast, velen van hen gaan vaker op de fiets naar het werk en ook nemen zij vaker de fiets in het dagelijks leven.

De overgrote meerderheid van de jongeren fietst regelmatig, zeker in de lagere klassen van de middelbare school. Maar voor het 20e jaar komen de scooter en de auto binnen bereik. Daarnaast gaan veel jongeren rond hun 15e jaar minder tijd besteden aan sporten en meer aan werken en uitgaan. Te weinig beweging kan gezondheidsproblemen veroorzaken zoals over-gewicht en obesitas. Dit zijn problemen die in veel gevallen te voorkomen zijn. Regelmatig bewegen, bijvoorbeeld door te fietsen, helpt daarbij.

Trappen Scoort wil met ludieke acties en leuke gadgets het imago van de fiets onder scholieren verbeteren. Nu zien zij de fiets vaak als een noodza-kelijk kwaad. We willen bereiken dat zij nu maar ook na hun 18e fietsen voor de korte afstand beschouwen als een slim alternatief voor scooter en auto.
Provincie:
Tag(s):