woensdag, 28. maart 2007 - 15:27

Roermondse judoclub start project voor basisscholen

Roermond

De Roermondse Judoclub Kai in Sho start als eerste judovereniging in Limburg met het project ‘De buurt actief’. Het project richt zich op de uitbreiding van sportmogelijkheden voor de jongeren uit de wijk Roermondse Veld. Twee jaar lang gaat de club diverse activiteiten opzetten om jongeren meer te betrekken bij de club en de buurt. Zo worden schoolsportprojecten opgezet en toernooien georganiseerd. Ook zijn er andere activiteiten zoals een zwemmen en een survival.

Het doel van het project is om sport te gebruiken als middel om (hang) jongeren meer structuur en regelmaat te bieden en diverse doelgroepen uit de wijk bij elkaar te brengen. Verder wordt getracht om jongeren meer te laten bewegen en de betrokkenheid van jongeren in de buurt te vergroten.

De basisscholen in de omgeving van de accommodatie krijgen zes weken lang eenmaal per week judoles. Op deze scholen zitten veel kinderen met een multiculturele achtergrond. In de judolessen is er ook aandacht voor waarden, normen en pesten. De judolessen zijn aangepast zodat op een leuke manier gewerkt wordt aan de sociale competenties. In twee jaar tijd zullen de groepen 3 t/m 8 meegedaan hebben aan het judoproject. Na de lessenreeks kunnen de leerlingen nog vier lessen volgen tijdens de reguliere lessen van de club om zo te proberen hun eerste judo-examen te halen. De lessen vinden plaats onder schooltijd.

In het project werken Kai in Sho, Judo Bond Nederland en de gemeente Roermond samen. Het Steunpunt Sportservice van de gemeente Roermond zorgt voor de afstemming en coördinatie met de diverse scholen.
Provincie:
Tag(s):