vrijdag, 5. januari 2007 - 10:27

Romeinse weg ontdekt tijdens werkzaamheden

Houten

In de gemeente Houten zijn onlangs bij een verkennend archeologisch onderzoek in opdracht van ProRail naast de spoorlijn Utrecht-Geldermalsen resten gevonden van een verharde weg die waarschijnlijk stamt uit de Romeinse tijd.

Het lijkt erop dat het hier gaat om de militaire weg die onderdeel uitmaakte van de Romeinse rijksgrens (de Limes). Deze grens vormde vanaf de 1e eeuw na Christus de scheiding tussen het Romeinse rijk en het Vrije Germanië.

Uit opgravingen en booronderzoeken weten archeologen dat de Limesweg in ons land meestal is aangelegd op een talud van zand en klei en verhard met verschillende lagen grind of schelpen. Het weglichaam wordt geflankeerd door greppels en is soms versterkt met houten palen. Zo troffen ook de archeologen in hun proefsleuven de grensweg aan. In de greppels naast de weg en in het zandlichaam is aardewerk uit de tijd van de aanleg van de weg gevonden.


Eerder werden al delen van de weg teruggevonden in Leidsche Rijn bij Utrecht. In Houten wordt de komende weken meer onderzoek gedaan naar de onlangs ontdekte Romeinse weg.
Provincie:
Tag(s):