maandag, 23. april 2007 - 13:49

Rook- en stookverbod in bossen en natuurterreinen

Havelte

In de gemeente Westerveld is met onmiddellijke ingang een rook- en stookverbod afgekondigd in de bossen en natuurterreinen in de gemeente. Het rookverbod is afgekondigd in verband met de aanhoudende droogte en het daarmee gepaard gaande gevaar voor brand en onveilige situaties op wegen in bossen en natuurterreinen.

Naast het rookverbod is het op grond van het bepaalde in artikel 5.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening in of nabij bossen en natuurterreinen ook verboden om vuur aan te leggen, te stoken of te hebben in de openlucht.

Onder het verbod vuur te stoken valt tevens het verlichten door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke en vuur voor koken, bakken en braden. De gemeente zal in samenwerking met de politie op de naleving van het verbod toezien. Overtreding kan beboet worden met een bepaald geldbedrag.

De gemeente roept een ieder op om voorzichtig en waakzaam te zijn en bij het signaleren van brand of brandgevaarlijke situaties in natuurgebieden, onmiddellijk de brandweer te bellen.
Provincie:
Tag(s):