woensdag, 6. juni 2007 - 10:00

Roosevelt Academy student één van Nederlandse Top Talenten

Middelburg

Roosevelt Academy student, Lindsey Goossens, is uitgekozen als één van de Top Talenten van Nederland. Zij krijgt – samen met 32 andere bijna of net afgestudeerden - een prestigieuze Huygens Talentenbeurs, om aan een buitenlandse universiteit verder te studeren. Lindsey die net haar bachelor heeft gehaald aan de Roosevelt Academy in Middelburg wil nu een master programma in Engeland doen.

Lindsey is in Sri Lanka geboren (1984) en in het Brabantse plaatsje Den Dungen opgegroeid. Na haar Gymnasium ging ze naar de KLM Flight Academy om piloot te worden. Daarna heeft ze Roosevelt Academy gedaan, waar ze summa cum laude is afgestudeerd. Na haar masters aan de “Institute of Development Studies� aan de Universiteit van Sussex, is ze van plan een paar jaar in Sri Lanka te werken waarna ze in Oxford een PhD wil halen.

Lindsey ervaart de toekenning van de Hughens beurs als een eer. De opleiding in Sussex is duur en al had ze wel een gedeelte in sponsorship van particuleren en bedrijven gekregen, betekent de beurs dat ze nu al de benodigde financiering heeft.

Een selectiecommissie, benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, beoordeelt de aanvragen voor HSP beurzen. De commissie kijkt zowel naar de studie-inhoudelijke kwaliteiten als naar in hoeverre de kandidaat een representatieve functie kan vervullen voor het Nederlands hoger onderwijs. De commissie hecht grote waarde aan cijfers algemeen, studieduur, inhoud en originaliteit van studie- of onderzoeksplan/motivatie, status van de buitenlandse instelling, aansluiting op de initiële opleiding, buitenlandse vervolgstudie, toekomstplannen, voordracht en referenties.
Provincie:
Tag(s):