dinsdag, 27. maart 2007 - 9:56

Rotterdam start pilot met elektronisch medicatiedossier

Rotterdam

Rotterdam begint als één van de eerste gemeenten in Nederland met de proefinvoering van het elektronisch medicatiedossier (EMD). Het EMD maakt het mogelijk dat de patiëntgegevens over medicijnengebruik electronisch worden uitgewisseld tussen de apothekers, ziekenhuizen en huisartsenposten. Met het EMD kunnen onnodige medicatiefouten voorkomen worden, omdat relevante gegevens online beschikbaar zijn voor zorgverleners.

Dit zal resulteren in een hogere patiëntveiligheid en een betere zorgkwaliteit. Met het elektronisch medicatiedossier krijgen bevoegde zorgverleners inzage in de verstrekte medicatie van een patiënt. De
zorgverlener kan met een speciale pas via het landelijk schakelpunt de informatie opvragen. De patiënt wordt geïdentificeerd met het burgerservicenummer.

Het EMD maakt deel uit van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Het EPD is een virtueel dossier dat het elektronisch uitwisselen van medische gegevens in de toekomst mogelijk moet maken. Zo moet het EPD bijdragen aan het voorkomen van fouten.
Provincie:
Tag(s):