donderdag, 1. februari 2007 - 23:42

Rotterdams Havenbedrijf vraagt € 400 miljoen voor CO2-reductie

Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de informateur voorgesteld € 400 miljoen uit te trekken voor afvang, opslag en hergebruik van broeikasgas CO2. Dit geld kan komen uit het Fonds Economische Structuurversterking. Het Havenbedrijf wijst erop dat in Rotterdam veel energie-intensieve bedrijven, raffinaderijen en elektriciteitscentrales staan.

Bovendien is er een serie plannen voor uitbreidingen in de komende jaren. Dit schrijft het Havenbedrijf in een brief aan de informateur.

President-directeur Hans Smits: “Dat in Rotterdam veel CO2 wordt geproduceerd biedt juist mogelijkheden voor grootschalige reductie van CO2-uitstoot. Het Havenbedrijf wil in de komende jaren een voortrekkersrol vervullen in het samen met overheden en bedrijfsleven opzetten van een programma hiertoe. Maar dat zal niet lukken zonder startbijdrage van het Rijk. Als het nieuwe kabinet serieus werk wil maken van bestrijding van het broeikaseffect, dan ligt hier een prachtige kans.�
Provincie:
Tag(s):