dinsdag, 22. mei 2007 - 16:17

Rugstreepppad in Aalsmeer gevonden

Aalsmeer

In Aalsmeer zijn ecologen actief bezig met opsporen van de rugstreeppad.

In het gebied waar het toekomstig bedrijventerrein Green Park Aalsmeer wordt gerealiseerd, zijn vanaf dinsdag 29 mei een aantal ecologen actief om de daar gesignaleerde rugstreeppadden op te sporen. De padden worden in het kader van de Flora- en faunawet gevangen en uitgezet in nieuwe leefgebieden.

Omdat de rugstreeppad zich vooral ’s avonds en ’s nachts laat horen, zullen de ecologen de komende weken in de vroege avond en ’s nachts tussen 2.00 en 5.00 uur in het gebied aanwezig zijn. De aanwezigheid van de ecologen is afhankelijk van de juiste weersomstandigheden: de padden zijn vooral actief tijdens ‘zwoele’ avonden.
Provincie:
Tag(s):