dinsdag, 30. oktober 2007 - 21:44

Ruim 2000 ernstig alcoholverslaafden in Valleiregio

Ede

In de Valleiregio wonen naar verwachting 2000 tot 2200 ernstig alcoholverslaafden. Met name het toenemend alcoholgebruik onder jongeren baart zorgen. Geschat wordt dat de maatschappelijke kosten van overmatig alcoholgebruik in de Valleiregio 80 miljoen euro per jaar bedragen.

IrisZorg heeft, in opdracht van centrumgemeente Ede, onderzoek gedaan naar het vóórkomen van ernstige alcoholproblematiek in de Valleiregio. De Valleiregio bestaat uit de gemeenten Wageningen, Ede, Barneveld, Scherpenzeel, Rhenen, Renswoude en Veenendaal.

IrisZorg concludeert op basis van risicofactoren als zwaar roken, het aantal werklozen, het aantal arbeidsongeschikten en het aantal alleenstaanden dat het aantal alcoholverslaafden waarschijnlijk rond de 7700 à 8275 ligt. Dat is iets onder het landelijk gemiddelde van 3,7 %. Hiervan zijn naar schatting 2000 à 2200 personen zo ernstig verslaafd dat zij intensieve zorg nodig hebben om hun verslaving aan te pakken.

IrisZorg concludeert dat jongeren ook in de Valleiregio steeds meer gaan drinken. Dit kan op termijn tot grote problemen leiden. De gemeente Ede deelt deze zorg en beraadt zich op mogelijkheden om dit probleem aan te pakken. Ook het aantal ouderen dat van jongs af aan gewend is om veel te drinken, neemt flink toe. Iriszorg adviseert de gemeenten en instanties in de Valleiregio tijdig preventieve maatregelen te treffen.
Provincie:
Tag(s):