donderdag, 13. december 2007 - 19:00

Ruim 290 miljoen euro subsidie voor grensoverschrijdende samenwerking

Parallel aan de ondertekening van het EU hervormingsverdrag in Lissabon hebben de minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken van Nederland, haar ambtgenoot Christa Thoben van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de staatssecretaris Economische Zaken van de deelstaat Nedersaksen Joachim Werren, donderdagmiddag in Bad Bentheim in Duitsland een belangrijk onderdeel van “Europa lokaal� in gang gezet.

Samen met vertegenwoordigers van zeven Nederlandse provincies en vier Duits-Nederlandse Euregio’s ondertekenden zij in het historische Kurhaus in de Nedersaksische grensstad de overeenkomst voor het INTERREG IV A programma “Deutschland – Nederland 2007-2013�, dat door de EU met 138 miljoen euro gesubsidieerd wordt.

Onder het motto „Grensregio’s bouwen aan Europa“ legden de 14 partners met hun handtekening de basis voor de voortzetting van de grensoverschrijdende samenwerking langs de Duits-Nederlandse grens.

In het subsidiegebied van het programma, dat zich langs de Duits-Nederlandse grens tussen de Waddenzee tot aan de Niederrhein uitstrekt, kan de komende zeven jaar in totaal 294 miljoen euro in grensoverschrijdende projecten geïnvesteerd worden. Naast de EU stellen ook ministeries, provincies en andere instanties op regionaal en lokaal niveau daarvoor co-financiering beschikbaar. Met name worden Duits-Nederlandse projecten gefinancierd die de moderne, op kennis gebaseerde en op technologie gerichte economische ontwikkeling van de gehele grensregio bespoedigen. Maar ook de bevordering van een duurzame regionale ontwikkeling en de verbetering van de maatschappelijke integratie in het grensgebied zullen zwaartepunten zijn.
Provincie:
Tag(s):