woensdag, 25. april 2007 - 13:18

Ruim helft Gas- en elektra-installaties gecontroleerd

Amsterdam

Op 19 april jl. heeft het college van B&W in Amsterdam opdracht gegeven om in een aantal panden in Amsterdam met spoed de gas- en elektra-installaties te controleren.

Inmiddels zijn alle panden bezocht en is meer dan de helft van de installaties gecontroleerd. Er zijn twee gasinstallaties en twee elektra-installaties afgesloten. Eén elektra-installatie is ter plekke gerepareerd. Het gaat om 34 panden met in totaal 135 woningen. Er zijn nu 79 woningen gecontroleerd.

Het college vindt het van belang om in alle panden waarvan het Openbaar Ministerie heeft gezegd dat de installaties mogelijk niet aan de eisen voldoen, de installaties te controleren. Bij 41 woningen waren de mensen niet thuis en bij vijf woningen is de inspecteur de toegang geweigerd. Het college stuurt de mensen van deze woningen allen een brief met het verzoek met spoed contact op te nemen voor een afspraak.

De informatie die het Openbaar Ministerie aan de gemeente heeft gegeven maakt deel uit van het lopende onderzoek in de zogenoemde asbestzaak. Deze informatie is aan de gemeente doorgegeven met het oog op de veiligheid van de bewoners.
Provincie:
Tag(s):