vrijdag, 11. mei 2007 - 18:27

Ruime voldoende voor aangifteverwerking bij politie

Venlo

De Politie Limburg-Noord krijgt een 7,3 voor het aangifteproces. Dit blijkt uit een onderzoek van de DSP-groep uit Amsterdam. Wel zijn er nog een aantal verbeterpunten noodzakelijk volgens het onderzoeksbureau.

In algemene zin loopt het aangifteproces zonder al te veel problemen en de klantvriendelijkheid is voldoende, aldus de onderzoekers. Maar er zijn ook aanbevelingen. Op strategisch niveau moet meer geïnvesteerd worden in procesbeschrijvingen en vooral ook in bewustwording van het belang van een goede afhandeling van de aangifte. Op tactisch niveau moet meer tijd en geld geïnvesteerd worden in deskundigheidsbevordering en een sluitende kwaliteitscontrole. Op operationeel niveau moet het korps meer energie steken in aandacht, privacy, informatievoorziening en communicatie. Ook de nazorg rond de aangifte kan beter.

De onderzoekers concluderen dat het nagenoeg niet voorkomt dat een zaak geseponeerd wordt omdat de kwaliteit van de aangifte niet goed is. Verbeteringen zijn wel nodig om de burger nog meer ten dienste te zijn en de aangiftebereidheid te vergroten. Het gaat dan vooral om kwaliteit, klantvriendelijkheid en nazorg.

De korpsleiding heeft toegezegd met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag te gaan.
Provincie:
Tag(s):