dinsdag, 12. juni 2007 - 14:10

Ruimtegebrek Xaveriusschool opgelost

Sittard-Geleen

De Xaveriusschool in Sittard krijgt er een gebouw bij in Geleen. Met ingang van het nieuwe schooljaar zal de school voor moeilijk opvoedbare kinderen het gebouw aan de Geenstraat gaan betrekken. Op die manier wordt het ruimtegebrek van de school opgelost, zo meldt de gemeente Sittard-Geleen vandaag.

De Xaveriusschool heeft aan de Valkstraat in Sittard zes lokalen. Op grond van het leerlingenaantal is er echter behoefte aan veertien groepsruimten. In maart is al besloten om tijdelijk drie noodlokalen beschikbaar te stellen. Bovendien heeft de school twee dependances, in de wijk Overhoven en in Limbricht waardoor nu in totaal 11 ruimten beschikbaar zijn.

In de voormalige basisschool aan de Geenstraat in Geleen is er genoeg ruimte om aan de behoefte van de school te voldoen. Want naast groepsruimten moet er ook huisvesting komen voor trajecten als Op de Rails en Herstart.

Het gebouw wordt voor 5 jaar beschikbaar gesteld door de gemeente. Met het geschikt maken van het schoolgebouw aan de Geenstraat is een bedrag van 185.000 euro gemoeid. De raad moet dat geld nog beschikbaar stellen in het kader van het huisvestingsprogramma onderwijs 2008.
Provincie:
Tag(s):