woensdag, 7. februari 2007 - 17:03

RvS geeft groen licht voor Grensmaasproject

Maastricht

De Provincie Limburg is zeer tevreden met het groen licht dat de Raad van State heeft gegeven aan het Grensmaasproject. Het betekent dat het werk aan een fors betere bescherming van het Maasdal tegen overstromingen kan beginnen. De voor dit jaar geplande start van de uitvoering komt met de geheel positieve uitspraak over het POL Grensmaas volledig in beeld. Zorgvuldigheid en het betrekken van de omgeving, ook tijdens de uitvoering, blijft daarbij voorop staan.

Uitvoering van het Grensmaasproject zal tussen Maastricht en Roosteren (ruim 40 kilometer) leiden tot een aanmerkelijke verbetering van de bescherming tegen hoogwater en tot ruim 1.250 hectare nieuwe natuur. Het project wordt gefinancierd door de winning van ca. 53 miljoen ton grind. De uitvoerder van grootste deel van het project, het Consortium Grensmaas, is ver gevorderd met de voorbereidingen van de uitvoering. Zo zijn aan het Consortium inmiddels de voornaamste vergunningen verleend. De daadwerkelijke start van de uitvoering staat gepland voor de tweede helft van 2007. In 2018 moet het gehele Grensmaasgebied tussen Maastricht en Roosteren op het afgesproken niveau beschermd zijn tegen hoogwater.

Naast het Consortium Grensmaas zal ook Rijkswaterstaat Maaswerken nog dit jaar beginnen met de uitvoering van het deel dat zij voor haar rekening neemt. Door de Maas bij Roosteren te verruimen, zal Roosteren in 2008 als eerste Grensmaasdorp beter beschermd zijn tegen overstromingen.
Provincie:
Tag(s):