maandag, 22. januari 2007 - 20:16

Samenwerken aan Nieuw Lokaal Akkoord

Groningen

De gemeente Groningen en de Groninger woningcorporaties in de stad werken al jaren samen, bijvoorbeeld in de wijkvernieuwing. De gemaakte afspraken werken goed en Groningen loopt hiermee voorop. Er moeten meer woningen worden gebouwd en zijn er extra investeringen nodig in de woonomgeving en leefbaarheid van de stad. Kortom: De samenwerking aan wonen en werken moet verder gaan in een Nieuw Lokaal Akkoord.

Dit Nieuw Lokaal Akkoord geeft een extra impuls aan de leefkwaliteit in de stad. De bestaande afspraken tussen corporaties en gemeente worden uitgebreid. Zo zorgen de corporaties de komende 10 jaar voor 8000 nieuwe woningen om aan de toenemende vraag naar goede en betaalbare woningen te voldoen.

Samen investeren de gemeente en de corporaties 20 miljoen euro extra in de leefbaarheid van 14 wijkvernieuwingswijken. Het gaat daarbij om verbetering van de woonomgeving, om sociale projecten en om versterking van de voorzieningen in de wijken.

Vertrouwen in de buurt is een leidend principe in dit Nieuw Lokaal Akkoord. Veel vraagstukken kunnen het beste op buurtniveau worden aangepakt. De totale investeringen in woningen, woonomgeving, leefbaarheid, sociale projecten en voorzieningen bedragen de komende tien jaar meer dan een miljard euro.
Provincie:
Tag(s):