vrijdag, 8. juni 2007 - 14:26

Samenwerkende overheid bij bestrijding milieu-incidenten

Den Haag

Afgelopen week hebben de inspecteur generaal van VROM, de heer G.J.R. Wolters, en de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond, de heer J.H. van den Heuvel, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hierdoor worden ondersteuning en samenwerking bij milieucalamiteiten meer gewaarborgd.

Na het officiële gedeelte is kort ingegaan op het doel en het nut van deze samenwerking. Bij bestrijding van milieucalamiteiten is vooral het Beleidsondersteunend team milieu-incidenten (BOT-mi) actief.

Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende betrokken departementen en instituten. Daarnaast speelt in de regio Rijnmond de DCMR, met name Chemisch Advies van de afdeling Industrie, een belangrijke rol.

De samenwerking vindt plaats bij incidenten met chemische stoffen. Het gaat dan om bijvoorbeeld lekkages, brand, transportcalamiteiten, ontploffing en dreiging van ongevallen. Het belangrijkste resultaat is bundeling van expertise, de één-loket-gedachte, voorkomen van verschillende adviezen tijdens een calamiteit, 24-uurs bereikbaarheid en operationeel binnen 15 minuten.

De aansluiting van de DCMR bij het Beleidsondersteunend team betekent een gedegen aanvulling met chemische kennis en operationele incidentervaringen.
Provincie:
Tag(s):