woensdag, 13. juni 2007 - 12:01

Samenwerking bij camaliteiten

Zeist

De gemeente Zeist en Figi hebben wederzijds de intentie uitgesproken om
in geval van een ramp, calamiteit, ongeval, incident of crisis in de
gemeente Zeist elkaar wederzijds hulp en bijstand te verlenen om de
gevolgen zo beperkt mogelijk te laten zijn. Hiervoor is op dinsdag 12
juni een overeenkomst getekend door de burgemeester van Zeist, de heer
J.J.L.M. Janssen en de directeur van Figi, de heer G.C.M. Ruijs.

Figi levert in voorkomende gevallen hiervoor tijdelijke accommodatie en
verzorgt de voedselvoorziening voor getroffenen en de
crisisbeheersingsorganisatie. Mede dankzij haar warmte-kracht
installatie kan zij ook bij stroomuitval de nodige energie leveren.
Tevens fungeert Figi als zorgmeldpunt. Beide partijen hopen echter nooit
van deze overeenkomst gebruik te hoeven maken.
Provincie:
Tag(s):